Metsäretki Karkalin luonnonpuistoon ja Torholan luola

×

Marjon Matkassa -blogissa käytiin retkeilemässä metsissä ja luolassa!

Karkalin luonnonpuistossa on metsää 99% koko pinta-alasta. Suurin osa metsäalasta on rehevää lehtometsää, jonka lisäksi alueella on 2 hehtaaria suota, niittyalue ja lukuisia kalliorinteitä ja rantakalliota. Karkali on laajin mantereella säilyneistä lehtoalueista.

Kirjoittaja: