Moottoripyöräillen Länsi-Uudellamaalla

×

Moottoripyöräily on suosittu tapa liikkua paikasta toiseen ja samalla hyvä mahdollisuus nähdä Suomen upeimpia paikkoja. Länsi-Uudellamaallakin on hyviä reittejä moottoripyöräilyyn ja matkan varrella voi nähdä paikallisia, suosittuja nähtävyyksiä. Moni tulee Länsi-Uudellemaalle esimerkiksi päivän reissulle ja silloin halutaan valita reitti, jolla ehtii nähdä mahdollisimman paljon, mutta jota on myös helppo kulkea. Tässä joitakin, maastoltaan vaihtelevia, vaihtoehtoja reitteihin, jotka kulkevat, ainakin osittain, Länsi-Uudenmaan kuntien läpi.

Suuri Rantatie

Tämä tie on kansallisesti merkittävimpiä teitä ja Uudenmaan kehityksen kannalta merkittävin alueellinen tie. Tie kulkee Inkoon, Lohjan, Siuntion, Espoon, Helsingin, Vantaan, Sipoon, Porvoon ja Loviisan läpi. Länsi-Uudellamaalla vastaan tulevia kuntia ovat siis Inkoo, Lohja ja Siuntio. Tie on peräisin jo keskiajalta, ja sen linjaus on paikoin hyvin säilynyt, mutta päätienä se ei enää toimi. Tien varrella on säilynyt myös kulttuurihistoriallisesti merkittäviä maisemia ja toimintaa. Suuri Rantatie on juuri moottoripyöräilijöiden keskuudessa hyvin suosittu kohde. 

Länsi-Uudenmaan osuuksilla on paljon nähtävää, kuten Raaseporin keskiaikainen kivikirkko ja Billnäsin ruukkialue. Karjaalla Suuri Rantatie haarautuu ylempään ja alempaan maantiehen. Ylempi kulkee Lohjanharjua pitkin Siuntion jokilaaksoon ja alemmalla maantiellä kulkee Fagervikin tie ja sitä ympäröivä ruukkialue. 

Fagervikin tie

Tie on julistettu museotieksi 1982 ja se kulkee Inkoossa. Fagervikin tie kuuluu osana Suureen Rantatiehen ja se on ollut käytössä jo 1300-luvulla. Fagervikin tiellä on yksi Suomen parhaiten säilyneistä rautaruukeista ja se sijaitsee kulttuurimaiseman keskiössä, Snappertunan ja Inkoon kirkonkylien puolessa välissä. 

Fagervikin tiellä on noin kilometrin mittainen suojeltu osuus, mikä tekee siitä Suomen lyhimmän museotien. Se laskeutuu metsäiseltä harjanteelta Bruskträsketin rantaan ja kulkee rannan läheisyydessä. Tie on mutkaista ja mäkistä, mutta käymisen arvoinen!

Meritie

Meritie kulkee Karkkilan, Vihdin, Lohjan, Kirkkonummen ja Espoon halki. Tiellä on monia alueellisesti merkittäviä, säilyneitä osuuksia ja se on pääosin yhtenäinen, vaikka aivan kaikki osiot eivät olekaan enää kuljettavissa. Tien varrella on monia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja ne tekevät tiestä mielenkiintoisen. Tien nähtävyyksiin lukeutuu mm. Pyhän Birgitan kirkon rauniot Vihdissä ja Pyhän Laurin kirkko Lohjan keskustassa. Nykyään tie on silti suurimmaksi osaksi vain läpiajotie muualle. 

 

Bromarvin maantie

Paikallisesti erittäin merkittävä tie, joka kulkee Raaseporissa. Tien houkuttelevuutta lisää upeat merinäkymät ja historialliset rakennukset. 

Bromarvin maantiestä löytyy mainintoja jo 1600-luvulta ja tien merkitys vain lisääntyi, kun Bromarviin rakennettiin kappelikirkko. Silti tie säilyi vain ratsutienä 1780-luvulle asti, kunnes reitti parannettiin maantieksi. Laajaa matkustajaliikennettä ei kuitenkaan ollut ennen 1900-luvun vaihdetta, jolloin Bromarvin kirkonkylästä tuli yksi Tenholan kievaripaikoista. 

Tie myötäilee Karjalohjan harjua, ja sen varrella on mielenkiintoista nähtävää. Tenholan kirkonkylällä ohitetaan keskiaikainen kivikirkko ja kylän eteläpuolella vastaan tulee Lindön kartano

Bromarvin maantie on säilyttänyt perinteikkyytensä kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisessa ympäristössä. Sitä on toki paranneltu ajan myötä, mutta silti se seuraa tarkasti vanhaa tielinjaa. 

Pohja – Pakasela

Tältä tieltä ei nähtävää puutu! Pohja-Pakasela kulkee Raaseporissa, Lohjalla ja Vihdissä ja se on alueellisesti merkittävä tieosio. Tiestä tekee upean kokemuksen myös ainutlaatuinen kulttuuriympäristö, johon lukeutuu tuotantomaisemia, ruukkeja ja kyliä. Matkan varrella vastaan tulee esimerkiksi Fiskarsin ruukki ja Raaseporin puolella Antskogin ruukki – ja verkatehdaskokonaisuus. Alueella on myös tehty pronssi- ja rautakautisia löytöjä, jotka kertovat pitkästä asutushistoriasta. 

Tie on paikoin oikaistu ja huomattavin oikaisu on Fiskarsin ja Antskogin välillä, Slickossa. Täällä päin tiessä on kuitenkin pätkä, joka on sorapintainen ja peltoaukeita seuraileva. Tämä osio antaa paremman kuvan siitä, miltä tie on joskus näyttänyt. 

Trollshovdantie

Mutkitteleva ja vaihtelevissa maisemissa kulkeva tie Raaseporissa. Tien varrella on paljon kartanomiljöitä ja ruukkimaisemia. Kartanomaisemista ainakin Västankärr on hyvin säilynyt. Lisäksi nähtävää on ainakin Svenskbybäckenin viljelyalue ja Trollshovdanlahdella hyvin säilyneet hiiliuunit.

Trollshovdantiellä ollut ruukki itsessään lakkautettiin 1900-luvun alussa kannattamattomana, mutta osa masuunin rakenteista ja hiiliuuneista ovat säilyneet. Lisäksi ruukin konttori ja aitta ovat edelleen kesäkäytössä. 

Trollshovdasta luoteeseen löytyy myös poikkeuksellisen hyvin säilynyt Kuivaston torpparialue, johon kannattaa matkaa tehdessä käydä tutustumassa. Alue kuvaa hyvin 1800-luvun talonpoikaismiljöötä. 

Pusulan-Kärköläntie

Kirkkoja yhdistävä, paikallisesti merkittävä tie Lohjalla. Tie tarjoaa ainakin hienoja näkymiä Pusulanjoen ja järvien tuntumassa, mutta myös jonkin verran historiallisia rakennuksia. Lisäksi Kärkölässä on kirkko, joka on 1800 – luvulta alkaen toiminut alueen maamerkkinä. Pusulanjärven Eteläosa taas on yksi alueen vanhimmista asuinalueista: asutusta on mahdollisesti ollut jo 1300-luvulla.

 

Edellä mainituista ja muistakin moottoripyöräilyyn sopivista teistä Uudellamaalla voit lukea lisää Tien päällä – Uudenmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tiet ja reitit – esitteestä. 

Siispä moottoripyörä alle ja Länsi-Uudellemaalle!

 

 

Kirjoittaja: