Tunnistatko suomen kielen murteet?

×

Suomen kielen murteet jaotellaan itä- ja länsimurteisiin. Lohjalla puhutaan Turun murretta muistuttavaa lounaista välimurretta. Murrevisassa voit testata, miten hyvin hallitset murteet.

Suomen kieli on ilmaisultaan rikas ja Suomessa puhutaan useita eri murteita

Suomen kielen murteet on tapana jakaa itä- ja länsimurteisiin. Itämurteisiin lukeutuvat savolais- ja kaakkoismurteet. Länsimurteita ovat puolestaan lounaismurteet, lounaiset välimurteet, hämäläismurteet, eteläpohjalaismurteet, keski- ja pohjoispohjalaiset murteet sekä Peräpohjolan murteet.

Murteet ovat perua ajalta, jolloin valtaosa ihmisistä asui koko ikänsä samalla paikkakunnalla. Nykyään murteet ovat sekoittuneet ja yleiskielistyneet muuttoliikkeen ja modernin tiedonvälityksen myötä. Murteet eivät ole kuitenkaan kadonneet mihinkään. Murteita puhutaan ja niistä ollaan ylpeitä. Monille oma murre on tärkeä osa identiteettiä.

Länsi-Uudenmaan murteet luetaan osaksi lounaismurteita. Lounaismurteet ovat Lounais-Suomessa Vihdin, Turun ja Merikarvian väliin sijoittuvalla alueella puhuttuja murteita.

Lounaismurteille tyypillistä on runsas sanavarasto, germaanisten lainasanojen käyttö, sananalkuiset konsonanttiyhdistelmät ja soinniton f-äänne. Alueella asuu paljon ruotsinkielisiä, joten on luonnollista, että murteeseen on sekoittunut paljon lainasanoja ruotsista. Tunnettuja lounaismurteita ovat muun muassa Turun, Porin ja Rauman murteet. Lohjan murteen on sanottu muistuttavan Turun murretta, mutta siinä on myös omaleimaiset piirteensä.

Kokeile, mitä murteita tunnistat Kotimaan murrekartan murrevisassa:

Kotimaan murrekartta: Expedia

 

Kotimaan murrekartta by Expedia.fi

Lähteet:

https://www.kotus.fi/kielitieto/murteet/suomen_murteet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lounaismurteet
http://www.expedia.fi/vc/c/kotimaan-murrekartta

Kirjoittaja: