Rekisteriseloste

×

Visit South Coast Finland –rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä
Nimi: Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy
Osoite: Nummentie 12-14, 08100 Lohja
Muut yhteystiedot: 044-7131753, info@visitsouthcoastfinland.fi, www.lumomatkailu.com

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jukka Punamäki, Toimitusjohtaja
Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy, 044-713173, info@visitsouthcoastfinland.fi

3 Rekisterin nimi
Visit South Coast Finland asiakas- ja yritysrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tilasto- ja markkinatutkimusten suorittamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n viestintään ja palveluiden markkinointiin.

5 Rekisterin tietosisältö
Asiakashenkilöstä Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– sidokset yrityksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin
– syntymäaika
– sukupuoli
– asuinkunta ja –maa
– äidinkieli
– yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumerot, fax, verkkolaskutunnus)
– osoitetiedot
– kirjoitetut laskut ja niiden maksutilanne
– tuotetut palvelut
– asiakkaan luovuttamat dokumentit
– osallistuminen Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n tilaisuuksiin
– asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintä

Yrityksistä Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– osoite
– Y-tunnus
– toimiala ja mahdolliset tuote- ja palvelukuvaukset
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– henkilöstömäärä
– liikevaihtoluokka
– palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö
– asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
– mahdolliset laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

6 Säännön-mukaiset lähteet
Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin. Yritystietoja kerätään, talletetaan ja päivitetään Kaupparekisteristä. Rekisteritietoja kerätään ja päivitetään myös yritysten julkisilta www-sivuilta, saapuneista sähköposteista, Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n ja sen yhteistyötahojen verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla sekä erilaisissa asiakas-, messu- ja markkinointitapahtumissa. Yritys- ja henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakashenkilöiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille käytettäväksi. Tietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n markkinointia varten. Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta.
Yritystiedoista voidaan luovuttaa Kaupparekisterin tietojen mukaisesti yrityksen tunniste- ja yhteystiedot kuten Y-tunnus, toiminimi ja mahdolliset apu- ja rinnakkaistoiminimet, kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan, posti- ja käyntiosoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot, päätoimiala ja yritysmuoto. Myös yrityksen suostumuksella luovutettavaksi antamia tietoja kuten liikevaihdon ja henkilöstön suuruusluokka tai tuote- ja palvelukuvaukset voidaan luovuttaa eteenpäin.
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa edelleen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
– Tiedot säilytetään tietojärjestelmässä (Zoho), joka on suojattu salasanoin ja tunnukset myönnetään vain Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n henkilökunnalle.

10 Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle:

sähköpostitse osoitteeseen info@visitsouthcoastfinland.fi aiheeksi ”Asiakastietorekisteri”

tai postitse osoitteeseen:
Jukka Punamäki
Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy
Nummentie 12-14, 08100 Lohja (3krs, Novagon toimiston tiloissa)

11 Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle:

sähköpostitse osoitteeseen info@visitsouthcoastfinland.fi aiheeksi ”Asiakastietorekisteri”

tai postitse osoitteeseen:
Jukka Punamäki
Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy
Nummentie 12-14, 08100 Lohja (3krs, Novagon toimiston tiloissa)

12 Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.