Rekisteriseloste

×

Visit South Coast Finland –rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä
Nimi: Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy
Osoite: Nummentie 12-14, 08100 Lohja
Muut yhteystiedot: 044-7131753, info@visitsouthcoastfinland.fi, www.lumomatkailu.com

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jukka Punamäki, Toimitusjohtaja
Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy, 044-713173, info@visitsouthcoastfinland.fi

3 Rekisterin nimi
Visit South Coast Finland asiakas- ja yritysrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tilasto- ja markkinatutkimusten suorittamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n viestintään ja palveluiden markkinointiin.

5 Rekisterin tietosisältö
Asiakashenkilöstä Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– sidokset yrityksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin
– syntymäaika
– sukupuoli
– asuinkunta ja –maa
– äidinkieli
– yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumerot, fax, verkkolaskutunnus)
– osoitetiedot
– kirjoitetut laskut ja niiden maksutilanne
– tuotetut palvelut
– asiakkaan luovuttamat dokumentit
– osallistuminen Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n tilaisuuksiin
– asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintä

Yrityksistä Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– osoite
– Y-tunnus
– toimiala ja mahdolliset tuote- ja palvelukuvaukset
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– henkilöstömäärä
– liikevaihtoluokka
– palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö
– asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
– mahdolliset laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

6 Säännön-mukaiset lähteet
Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin. Yritystietoja kerätään, talletetaan ja päivitetään Kaupparekisteristä. Rekisteritietoja kerätään ja päivitetään myös yritysten julkisilta www-sivuilta, saapuneista sähköposteista, Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n ja sen yhteistyötahojen verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla sekä erilaisissa asiakas-, messu- ja markkinointitapahtumissa. Yritys- ja henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakashenkilöiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille käytettäväksi. Tietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n markkinointia varten. Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta.
Yritystiedoista voidaan luovuttaa Kaupparekisterin tietojen mukaisesti yrityksen tunniste- ja yhteystiedot kuten Y-tunnus, toiminimi ja mahdolliset apu- ja rinnakkaistoiminimet, kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan, posti- ja käyntiosoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot, päätoimiala ja yritysmuoto. Myös yrityksen suostumuksella luovutettavaksi antamia tietoja kuten liikevaihdon ja henkilöstön suuruusluokka tai tuote- ja palvelukuvaukset voidaan luovuttaa eteenpäin.
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa edelleen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
– Tiedot säilytetään tietojärjestelmässä (Zoho), joka on suojattu salasanoin ja tunnukset myönnetään vain Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n henkilökunnalle.

10 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on:

  1. Oikeus saada pääsy tietoihinsa,
  2. Oikeus tietää tietojensa säilytysajasta tai sen määrittämiskriteereistä,
  3. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista,
  4. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä,
  5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen,
  6. Oikeus peruuttaa annettu suostumus, kun käsittely perustuu annettuun suostumukseen,
  7. Oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimimittaa tällaiset tiedot ja mitä seurauksia seuraa, jos tietoja ei anneta,
  8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pyynnöt ja tiedustelut tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle:

sähköpostitse osoitteeseen info@visitsouthcoastfinland.fi aiheeksi ”Asiakastietorekisteri”

tai postite osoitteeseen:
Jukka Punamäki
Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy
Nummentie 12-14, 08100 Lohja (3krs, Novagon toimiston tiloissa)