Kasvu, tillväxt, growth MAJ-SEPTEMBER

×

Vilf, organisk, matematisk, terapeutisk, obehärskad, estetisk, urban… På sommarutställningen som öppnas den 14.5. i Kopparsmedjan i Fiskars Bruk presenteras 45 olika tolkningar av temat Tillväxt, som de olika deltagarna närmar sig från sina egna perspektiv. Tillväxt kan innebära att ett verk utvidgas till sin struktur eller sitt material, det kan handla om tillväxt i naturen eller den urbana miljön, eller att ett barn blir vuxet… En stor del av verken visas för första gången. 

Tillväxt innebär förändringar, möjligheter och mognad. Detta har beaktats i planeringen av utställningen. En del av verken kommer att försätta växa efter att utställningen har öppnat. Marit Rolands (NO) papperinstallation blir färdigt den 21.5. och Deepa Panchamias textilinstallation i slutet av sommaren. Sanna Ritvanen uppför sitt participatorisk verk utomhus tillsammans med publiken den 18.6. Saine Ensembles dansverk Inventorium framförs på utställningen såväl live som på video längs med sommaren. Premiären ges på vernissagen. 

Konstnärerna leker med bl.a. hår och dimensioner – utan att glömma svårare teman. Med finns också personliga och samhälleliga tolkningar av tillväxt – det är inte alltid enkelt att växa. Mediakonstverk av Ron Nordström växer redan i de sociala medierna: https://www.instagram.com/ron.nordstrom/. Glaskonstnären Camilla Moberg har sökt nya dimensioner i sitt arbete genom att göra en glasskulptur utgående från ett mångkulturellt projekt. Gemensamt för projektets deltagare med invandrarbakgrund är ett hem i Finland eller en önskan om det. 

Utställningen arrangeras av Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars ONOMA. Andelslaget grundades år 1996 och firar alltså samtidigt 20-årsjubileum. 

INFORMATION:

Guide- och gruppbokningar Fiskarsinfo/tfn 019 2777 504/fiskarsvillageinfo@fiskars.com 

Utställningsproducent Veera Pekkinen (född Jalava)/tfn 045 885 9979/veera@onoma.fi

Gallerist Katja Hagelstam/tfn 040 591 5453/katja@lokalhelsinki.com